Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - có dáng thật tròn,
Thêm huyền - làm bóng ăn ngon, lạ gì
Thay sắc - thì thật là nguy
Bài làm chẳng được mong gì điểm cao.
(Là chữ gì?)