Câu đố về đồ vật:

Không mắt, không mùi, không tại
Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn
Chẳng nói mà ai cũng tin
Sáng, chiều, trưa, tối cứ nhìn biết ngay?