Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - có dáng thật tròn
Thêm huyền - làm bóng ăn ngon, lạ gì.
Thay sắc - thì thật là nguy
Bài làm chẳng được mong gì điểm cao.
(Là chữ gì?)