Loài cây chẳng tự nuôi mình, xuống đất thì chết, lên cành lại tươi, những cây cổ thụ lâu đời, cây nào chẳng bị bám đôi ba cành.

Câu đố về thực vật, hoa quả:

Loài cây chẳng tự nuôi mình
Xuống đất thì chết, lên cành lại tươi
Những cây cổ thụ lâu đời
Cây nào chẳng bị bám đôi ba cành.
(Là cây gì?)

Đáp án: Cây tầm gửi

Lá gì như cái tai voi, hè làm ô mát em chơi sân trường, đông về trơ trụi cành xương, lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?

Câu đố lá gì:

Lá gì như cái tai voi
Hè làm ô mát em chơi sân trường?
Đông về trơ trụi cành xương
Lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?

Đáp án: Lá bàng

Đứng đầu coi sóc công ty, điều hành người việc, từ trong ra ngoài?

Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đứng đầu coi sóc công ty
Điều hành người việc, từ trong ra ngoài?

Đáp án: Giám đốc

Để nguyên - nước chấm cổ truyền, huyền vào - bốn mặt xây nên ngôi nhà, thêm nặng - chẳng nói, chẳng la, ngồi yên như bụt đó là chữ chi?

Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - nước chấm cổ truyền
Huyền vào - bốn mặt xây nên ngôi nhà
Thêm nặng - chẳng nói, chẳng la
Ngồi yên như bụt đó là chữ chi?
(Là chữ gì?)

Đáp án: Chữ tương

Cái gì thân mỏng ruột mềm, ngày ngày rút ruột thả mềm tóc ai, là cái gì?

Câu đố về vật dụng:

Cái gì thân mỏng ruột mềm
Ngày ngày rút ruột thả mềm tóc ai
Là cái gì?

Đáp án: Chai dầu gội đầu