Câu đố về thực vật:

Bốn bên thành quách xây cao
Đông con nhiều cháu tứ phương tụ về
Là cái gì?