Câu đố về thực vật:

Đây lỗ như tổ ong bầu
Ông đâu chẳng thấy, đầy đầu con thơ
Là cái gì?