Câu đố về vật dụng:

Tên là trăng ở trên trời
Trần gian vui sống cùng người hát ca
Là cái gì?