Khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét liền nói : Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang thế nào ?