Câu đố về thực vật:

Hây hây má đỏ xinh sao
Tên em đã được đi vào vần thơ
Là quả gì?