Câu đố về thực vật:

Đầu tròn gai góc
Dù trốn ở đâu
Ai ai cũng biết
Là quả gì?