Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về Kinh Bắc mà chơi
Tháng ba, mười sáu khắp nơi hội đền