Câu đố về quả:

Dẫu rằng họ đậu với nhau
Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa
Đứa cần dùng để làm tương?