Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Bậc anh hùng tài không đợi tuổi
Sáu chữ cờ rong ruổi khắp nơi
Đánh cho quân giặc tơi bời
Chương Dương, Hàm Tử rạng ngời chiến công.
(Là ai?)