Câu đố về thực vật:

Em là hoa hậu ở làng
Vươn lên từ nước dịu dàng mát trong
Tên em chẳng phải hư không
Ai mà nghe thấy lòng vòng chạy xa
Là hoa gì?