Câu đố con gì:

Con gì cần mẫn sớm trưa
Tìm hoa làm mật say sưa tháng ngày?