Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì hoa tím li ti
Quả chua hoặc cũng có khi ngọt ngào.
Số mũi bằng số cánh sao
Có trong cổ tích, em nào đoán ra?
(Là cây gì?)