Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đầu năm lễ tết dâng hương
Khắp nơi trẩy hội, tìm đường về đây
Bến Đục, Yến Vĩ, đền Trình
Tiên Sơn rồi đến Giải Oan chùa gì?