Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đặt đâu, nằm đấy vậy thôi
Mà hay mọi chuyện đất trời, đông tây
Sớm chiều ca hát vui say
Biết cả đêm ngày, mưa nắng, tài chưa!
(Là cái gì?)