“Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ?