Câu đố về đồ vật:

Vật gì giống hệt như người
Không ăn, không uống ấy là vật chi?