Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì tên gọi thật dài
Anh em chung họ, khác tên một nhà?