Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào bại tướng họ Sâm
Cuống cuồng thắt cổ, treo cằm lên cây?