Câu đố về các nhạc cụ:

Đàn gì hàng chục khúc tre
Gõ như gõ mõ lại nghe tiếng đàn?
(Là đàn gì?)