Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Biên Hòa, Định Quán, Trị An
Núi gì nằm cạnh, tình ta đong đây?