Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đánh tan giặc nước Thủy Tinh
Chàng trai miền núi được dân lập đền?