Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Hằng trăm pho tượng sơn son
Thếp vàng, chạm khắc tinh vi, chùa gì?