Câu đố về thực vật:

Da xanh ruột trắng rất mềm
Hoa vàng lá biếc đố em quả gì
Là quả gì?