Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa gì có tháp mười tầng
Mười một gian nhà tổ, do thời Trịnh xây?