Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Mặt trời chưa tỏ
Ngoài ngõ có anh
Trên vai chiếc lưỡi
Liếm đất, liếm bùn
Từng đường thẳng tắp
Chờ người nông dân?