Câu đố về thức ăn:

Em đây bắt chước loài chim
Xây nhà bằng bột, rủ tìm người thương?