Thợ gì vẽ vẽ, tô tô

Non xanh, nước biếc nhấp nhô lượn lờ

Chân dung phác họa tỏ tường

Ai xem cũng thích, ai nhìn cũng mê???