Câu đố về thức ăn:

Da em trắng trẻo mịn màng
Vì sưởi lửa, mụn nhọt ra khắp mình
Mặt em tròn trĩnh xinh xinh
Tên em: cây mọc đầu đình quê ta?