Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Gió rít từng hồi
Mưa tuôn xối xả
Tàu bè chìm rã
Cửa nhà nát tan?

Đố là gì?