Câu đố về thực vật, hoa quả:

Da em như sắc hồ thu
Bụng em như mực thầy cho điểm 10
Hạt em đen nhánh ngời ngời
Ruột em ngọt mát người người quý ưa.
(Là quả gì?)