Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có cổ mà chẳng có đầu
Có tay là đủ chẳng cần có chân.
Cùng người vốn kết bạn thân
Đi đâu người cũng phải cần đến tôi.
(Là cái gì?)