Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào đôi bạn cùng tên
Đông, Tây hai nhánh êm đềm nước trôi?

Đố là sông gì?