Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Đã đến là đến ngập phòng
Bao nhiêu đôi mắt đang không bỗng nhòe.
Vui quá khóc, mắt đỏ hoe
Hay là cay đấy, mà "nhà" thế kia.
Đã đi là chẳng quay về
Tỏa ra mỏng mảnh, tứ bề mà bay.
Làng quê vẫn gặp hằng ngày...
(Là gì?)