Câu đố về động vật:

Vừa bằng hạt quýt biết bay
Đi đêm mang đuốc, ban ngày thì không.
(Là con gì?)