Câu đố về thực vật:

Đã có cánh lại có tiền
Không bay, không nhảy, có tiền không tiêu
Là cái gì?