Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Có cánh mà chẳng biết bay
Tiền đồng, tiền vàng khắp chốn chẳng tiêu?

Đố là gì?