Câu đố về động vật:

Da anh xanh tựa lá cây
Kiếm đâu chiếc áo cánh dầy cũng xanh
Suốt ngày vác kiếm tập tành
Một chữ chẳng học sao thành trò ngoan
Là con gì?