Câu đố về động vật:

Mồm bò, không phải mồm bò
Lại là mồm bò.
(Là con gì?)