Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về thăm lại “xứ hoa”
Nhiều hồ, lắm thác nhà nhà thông reo?