Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cưỡi đầu, lại cưỡi cổ
Dãi nắng với dầm mưa
Gặp người lễ phép chào thưa
Anh hùng trân trọng, tiểu thư nuông chiều.
(Là cái gì?)