Câu đố về động vật:

Con gì kêu suốt mùa hè
Cái kèn ở bụng, tiếng nghe rất "sâu"?
(Là con gì?)