Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì gõ, đập, uốn, viền
Làm cho sắt thép vuông, tròn, thẳng, cong?