Câu đố về đồ vật:

Thóc vàng đầy ắp máy to
Dần, xay, xát, quạt cho người gạo ăn?