Gặp nhau trong lúc giao ca

Mà anh chẳng biết đó là em đâu

Kín bưng từ dưới lên đầu

Kính che giọt bắn ngập bầu sương rơi

Bước chân chậm chạp rã rời

Chẳng còn đủ sức nói lời chia tay

May mà anh kịp vào thay

Em ra kết thúc một ngày lê thê

Tạm quên công việc bộn bề

Lên xe em được trở về nghỉ ngơi

Còn anh giờ tiếp tục "bơi"

Gian truân nhưng vẫn tuyệt vời làm sao

Ta vì nghĩa cử lớn lao

Cùng nhau chung một chiến hào bên anh

Mai đây nhiệm vụ hoàn thành

Trăm hoa tươi thắm kết vành vinh quang