Em cầm tờ lịch cũ
 
Ngày hôm qua đâu rồi?
 
Ra ngoài sân hỏi bố
 
Xoa đầu em bố cười
 
Ngày hôm qua ở lại
 
Trên cành hoa trong vườn
 
Nụ hồng lớn thêm mãi
 
Đợi đến ngày tỏa hương
 
Ngày hôm qua ở lại
 
Trong hạt lúa mẹ trồng
 
Cánh đồng chờ gặt hái
 
Chín vàng màu ước mong
 
Ngày hôm qua ở lại
 
Trong vở hồng của con
 
Con học hành chăm chỉ
 
Là ngày qua vẫn còn.