Sáng ra hoa nguyệt quế

Tỏa hương khắp vườn

Hồn em bềnh bồng

Như sương trên lá.

 

Hạt này em thả

Niềm vui thường ngày

Hạt kia em thấy

Nụ cười ai xinh.

 

Cám ơn nguyệt quế

Lặng lẽ ủ hương

Vì một ngày thơm

Cho người dậy sớm